Etikette på golfbanen

Klubbens juniorer opfordres til at overholde de nedenstående normer på golfbanen.

Sikkerhed

 • Spilleren bør ved prøvesving sikre sig, at ingen kan blive ramt af køllen eller opslået jord etc.
 • På tee: Man står omtrent ud for spilleren, der skal slå, men aldrig nærmere landingsområdet end spilleren selv.
 • På fairway: Man går ikke nærmere hullet end den spiller, der skal slå, medmindre man er så langt ude i siden af hullet, at der ikke er risiko, eller man er opfordret til at gå frem for at kikke.
 • Man råber "fore" af fuld kraft, hvis en bold er på vej mod andre spillere.

Hensyn

 • Anvendelse af mobiltelefoner er bandlyst overalt i klubben undtagen i klubhuset og parkeringspladsen.
 • Er man gæst, skriver man sig i greenfeebogen og betaler greenfee FØR spil.
 • Man tee’er ikke en bold op, når det er andres tur.
 • Skal en spiller slå en ny (eller provisorisk) bold fra teestedet, går han til side og venter, til alle andre har slået.
 • Ingen bevæger sig, taler eller står tæt på spilleren eller lige bag bolden eller hullet, når en spiller skal slå.
 • Ingen må slå til bolden, hvis spillerne foran er indenfor rækkevidde.
 • Man udebliver ikke fra en match uden rettidigt afbud.
 • Man er høflig, og man opretholder en behagelig omgangstone.
 • Man kikker efter medspillernes (og modstandernes) bolde.
 • Man hjælper medspilleren med at lede efter bolden.
 • Man kommer ikke med undskyldninger for eget dårligt spil.
 • Man viser ikke arrigskab, vrede eller frustration ved fysisk handling.
 • Man undskylder ved personligt fremmøde, hvis man har udsat andre for fare for at blive ramt af ens bold.
 • Man hjælper modstanderen med regelforståelse – også til egen ulempe.
 • Man er ikke højrøstet på banen.
 • Man overholder klubbens eventuelle dresscode.
 • Man samler ikke en bold op, medmindre man er absolut sikker på, den ikke er i spil.
 • Man taler ikke i mobiltelefon under spillet.
 • Man træder ikke i andre spilleres (eller sin egen) puttelinie.
 • Man lader ikke sin skygge dække andres bold eller puttelinie.
 • Man holder på flagdugen, mens man passer flagstangen for andre.
 • Man står udenfor medspillerens personlige "øjenkrogssynsvidde" – især på green.
 • Man vinder matchen på egen præstation – ikke ved at genere modstanderen det mindste.
 • Man trykker hånd efter spillet.

Spilletempo

 • Spilleren, hvis bold er længst fra hullet, skal spille uden unødig forsinkelse.
 • Så snart det er klart, at en bold ikke LET kan findes, skal bagved kommende spillere vinkes igennem. Handlingen kan ikke tilbagekaldes af de ledende, selv hvis bolden findes.
 • Green skal forlades straks, spillet på hullet er afsluttet.
 • Et hold, som ikke holder sin plads på banen, skal vinke igennem, når der er et ledigt hul foran. 
 • En enlig spiller har ingen ret og skal lade alle gå igennem.
 • 2-bolde har fortrinsret og bør vinkes igennem af 3- eller 4-bolde, medmindre klubbens lokale ordensregler siger noget andet.
 • Et hold, der spiller en fuld runde (18 huller) har ret til at gå igennem et hold, der spiller færre huller.
 • Man spiller så hurtigt, man kan: Vær parat, spild ikke tiden, gå hurtigt.
 • Man spiller ikke videre, når man ikke kan få point på hullet.
 • Ved green placerer man sin bag hensigtsmæssigt i retning af adgangsvejen til næste tee.

Omsorg for banen

 • Ujævnheder, man har lavet i bunkers, skal udjævnes omhyggeligt.
 • Opslåede græstørv - også på teestedet - samt nedslagsmærker og spikesmærker på greens skal repareres (sidstnævnte efter man har puttet).
 • En spiller må ikke beskadige green ved at læne sig op ad sin putter.
 • Spiller eller caddie må ikke træde tæt på hullet – f.eks. når bolden samles op.
 • Skader ved øvelsessving bør undgås.
 • Man bringer ikke bag eller vogn ind på green eller teested.
 • Man opholder sig ikke på teestedet, når man venter.
 • Man medbringer en pitchfork i lommen til reparation af greens.
 • Man smider ikke flaget på green, men lægger det - uden at beskadige green.
 • Man løfter og genplacerer flaget uden at beskadige hulkanten.

Overholdelse af regler

 • Man overholder golfreglerne og snyder ikke. Man er sin egen dommer.
 • Man retter ikke på andre spilleres teknik, dog undtaget efter opfordring på træningsbanen.
 • Man snyder ikke med sit handicap