Bestyrelsen

Sønderborg Golfklub ledes af en bestyrelse bestående af 7 medlemmer. Bestyrelsen vælges årligt på den ordinære generalforsamling. Bestyrelsesmøder afholdes normalt månedligt på den første torsdag i måneden - dog ikke i juli måned.
Du er altid velkommen til at kontakte et bestyrelsesmedlem.