Værdigrundlag

Sønderborg Golfklub vil være kendt som en golfklub
- hvor vi arbejder aktivt for at skabe rammerne for udøvelse af golfsporten for alle aldersgrupper.
- hvor vi lægger særlig vægt på klubgolfere, der udøver sporten i samvær og med interesse for andre.
- hvor vi skaber mulighed for at inspirere alle medlemmer til at dygtiggøre sig inden for golfsporten. For at sikre dette har vi en fuldtids pro ansat.
- hvor ungdomsafdelingen hele tiden har stor opmærksomhed, så vi kan skabe en eliteafdeling med yngre medlemmer, der er uddannet i klubben.
- hvor vi arbejder aktivt i lokalsamfundet for at skabe opmærksomhed om mulighederne i golfklubben.

Værdierne i klubben:
- socialt samvær og kammeratskab.
- socialt ansvar over for hinanden før, under og efter der spilles ud.
- sportslige ambitioner udfoldes med god etik på golfbanen.
- at tage godt imod gæster og sikre, at de får en positiv oplevelse ved at besøge klubben og spille på klubbens fantastiske 18-huls bane og par-3 banen.
- gode procedurer i forbindelse med nye spilleres optagelse optagelse i klublivet er vigtigt.
- bestyrelsen og udvalgenes synlighed i forhold til nye spillere har stor betydning.

Derfor vil vi arbejde for
- at nye spillere optages i klubben på en måde som skaber respekt om klublivet, samt at de undervises i korrekt spil og opførsel på banen.
- at der arrangeres turneringer på tværs af alder og handicap. Handicap-begrænsningerne skal gerne virke som incitament til løbende at forbedre den enkeltes spil.
- at informationsniveauet er højt til klubbens medlemmer, udvalgene, lokalsamfundet, erhvervslivet og uddannelsesinstitutionerne.
- at informationsmetoderne udvikler sig i takt med tiden.
- at ungdomsspillerne får professionel træning, og er med i nødvendige træningsturneringer
- samt at de støttes i fornødent og økonomisk omfang.
- at eliteafdelingen støttes økonomisk.
- at særlig talentfulde ungdomsspillere støttes økonomisk med henblik på optimal udvikling.
- at skabe et godt samarbejde med andre golfklubber, herunder at vi får gunstige vilkår for medlemmerne til at spille golf på andre golfbaner.
- at vi på sigt kan udvide golfbanen med 9 huller samt få en forbedret par 3 bane. Enten ved leje eller køb af jord og med hensyntagen til en sund økonomi.

Godkendt på bestyrelsens møde den 3. oktober 2012