Herreklubben

Herreklubbens formål er at give Sønderborg Golfklubs herrer mulighed for fælles golfspil og socialt samvær. Som medlemmer optages alle herrer over 21 år, der er medlemmer af Sønderborg Golfklub, og har max. handicap 45 (der spilles med max spillehandicap 36,0). Indmeldelse sker ved henvendelse til et bestyrelsesmedlem.

Klubben er underlagt Sønderborg Golfklubs love og bestemmelser og de almindelige golfregler (undtaget herfra er dog klubbens specielle interne handicapregulering i vinterperioden).

Klubben ledes af en bestyrelse, der mindst består af en formand og en kasserer. Bestyrelsen vælges for et år ad gangen på mødet efter sidste spilledag i sommersæsonen.

Kontingent fastsættes af bestyrelsen og betales ved starten af en ny halvsæson. P.t udgør kontingentet kr. 100 pr. halvsæson. Betaling, se under bestyrelse.

Der spilles alle tirsdage fra sommertids begyndelse til sommertid ender og lørdage fra vintertids begyndelse til vintertid slutter. Spisning, afslutninger og andre særlige arrangementer fremgår af datoplanen og opslås på opslagstavlen i infogangen.

Faste sæsonafslutninger afholdes på sidste spilledag før indførelse af henholdsvis vinter- og sommertid.

Spilleform og rækkeopdeling for den kommende spilleperiode besluttes på ovennævnte sæsonafslutningsmøder.

Øvrige ændringer i herreklubbens forhold besluttes ligeledes på ovennævnte møder.