Midlertidige lokalregler

Nedenstående midlertidige Lokalregler er gældende fra og med torsdag den 1. december 2022.

Nedenstående midlertidige Lokale regler er gældende indtil videre og som følge heraf er handicap regulering IKKE mulig.

Der er placeret flag i både sommer- og vintergreens.
I tilfælde af frosne greens, rimfrost, tøvejr eller snedække på sommergreens, SKAL der spilles til vintergreens.
Er man som spiller i tvivl om hvilken green der skal spilles til - så spil til vintergreen.


1. Lejeforbedring
Når en spillers bold ligger i en del af det generelle område, klippet til semirough højde eller lavere, må spilleren tage lempelse uden straf én gang ved at placere den oprindelige bold eller en anden bold i og spille den fra dette lempelsesområde:

  • Referencepunkt: Boldens oprindelige sted.
  • Størrelse af lempelsesområdet målt fra referencepunkt: Bredden på et scorekort fra referencepunktet, men med disse begrænsninger:
  • Begrænsninger for placeringen af lempelsesområdet:
    • Må ikke være tættere på hullet end referencepunktet, og
    • Skal være i det generelle område.

Når der gøres brug af denne lokalregel, skal spilleren vælge et sted at placere bolden og anvende procedurerne for genplacering af en bold efter Regel 14.2b (2) og 14.2e.
Bolden må placeres på og spilles fra måtte.

2. Alle bunkere defineres som ”Areal under reparation”.
Regel 16.1b gælder. Dvs. at der må droppes ud af bunkeren uden straf (nærmeste vej ud – ikke nærmere flaget).


Straf for at spille en bold fra et forkert sted i strid med lokalregel: Generel straf efter Regel 14.7a.

Straf for overtrædelse af midlertidig lokalregel:
Generel straf (tab af hul i hulspil eller to strafslag i slagspil).

/Handicap- & Regeludvalget, 30.11.2022